UAB „Šiaulių karjerai“ gamybos procesuose diegia naujas skaitmenines gamybos technologijas

Nuo 2020 m. gruodžio mėnesio UAB „Šiaulių karjerai“ pradėjo įgyvendinti projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Šiaulių karjerai“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0035.

Projekto tikslas – įmonės gamybos procesų skaitmeninimas sudarant sąlygas įmonės darbo našumo augimui. Projekto metu bus įsigyta nauja sijojimo ir darbo vietų skaitmeninimo įranga bei darbo vietų integracijas užtikrinanti programinė įranga. Įsigyta įranga užtikrins efektyvų ir našų gamybos procesą bei sudarys sąlygas įmonės darbo našumo augimui.

UAB „Šiaulių karjerai“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto pavadinimas: „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Šiaulių karjerai“

Projekto vykdytojas: UAB „Šiaulių karjerai“

Bendra projekto vertė: 193 000,00 eur

Skirtas finansavimas iki: 83 200,00 eur

Projekto vykdymo pradžia: 2020-12-03

Projekto vykdymo pabaiga: 2023-09-01UAB „Šiaulių karjerai“ didina gamybos našumą

Nuo 2019 m. lapkričio mėnesio UAB „Šiaulių karjerai“ pradėjo įgyvendinti projektą „Gamybos našumo didinimas UAB „Šiaulių karjerai“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0038.

Projekto tikslas – įmonės darbo našumo didinimas investuojant į tikslinę transporto priemonę. Projekto metu bus įsigytas ratinis frontalinis krautuvas, kuris užtikrins efektyvų ir našų gamybos procesą bei sudarys sąlygas įmonės darbo našumo augimui.

UAB „Šiaulių karjerai“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“.

Projekto pavadinimas: „Gamybos našumo didinimas UAB „Šiaulių karjerai“

Projekto vykdytojas: UAB „Šiaulių karjerai“

Bendra projekto vertė: 220 000,00 eur

Skirtas finansavimas iki: 143 000,00 eur

Projekto vykdymo pradžia: 2019-11-20

Projekto vykdymo pabaiga: 2020-08-13