UAB „Šiaulių karjerai“ didina gamybos našumą

Nuo 2019 m. lapkričio mėnesio UAB „Šiaulių karjerai“ pradėjo įgyvendinti projektą „Gamybos našumo didinimas UAB „Šiaulių karjerai“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0038.

Projekto tikslas – įmonės darbo našumo didinimas investuojant į tikslinę transporto priemonę. Projekto metu bus įsigytas ratinis frontalinis krautuvas, kuris užtikrins efektyvų ir našų gamybos procesą bei sudarys sąlygas įmonės darbo našumo augimui.

UAB „Šiaulių karjerai“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“.

Projekto pavadinimas: „Gamybos našumo didinimas UAB „Šiaulių karjerai“

Projekto vykdytojas: UAB „Šiaulių karjerai“

Bendra projekto vertė: 220 000,00 eur

Skirtas finansavimas iki: 143 000,00 eur

Projekto vykdymo pradžia: 2019-11-20

Projekto vykdymo pabaiga: 2020-08-13